Andvord Grafisk AS -SEM AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og bearbeiding av trykksaker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Andvord Grafisk AS (org. nr. 910235915) erverver enekontroll i SEM AS (org. nr. 915798101)