Andvord Holding AS og C. Tybring-Gjedde ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og distribusjon av kontor- og forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Andvord Holding AS (org.nr. 988 180 238) og C. Tybring-Gjedde ASA (org.nr. 916 950 381).Meldt til Konkurransetilsynet