Ani Gruppen AS – Forumbil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ani Gruppen AS (org.nr. 997026055), oppkjøp av Forumbil AS (org.nr. 994271725)