Anker Properties AS/Varner Invest AS – Royal Christiania Hotel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleievirksomhet av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Anker Properties AS (org.nr 990727716) og Varner Invest AS (org.nr 992605170) erverver 100 % av aksjene i Royal Christiania Hotel AS (org.nr 992670959)