Ankit AS – ICA Nær Ringen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ankit AS overtar driften av ICA Nær Ringen