Anleggservice Øst AS – AB Asfalt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Asfaltering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Anleggservice Øst AS (org.nr. 876898462), oppkjøp av AB Asfalt AS (org.nr. 929273761)