AnoxKaldnes AS – Jo Water AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: teknologier og produkter for vannrensing

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AnoxKaldnes AS (org.nr. 952 216 155), oppkjøp av Jo Water AS (org.nr. 982 305 659).Meldt til Konkurransetilsynet