Anthon B. Nilsen AS – NKI Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utdanning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Anthon B. Nilsen AS (org.nr. 928333027), oppkjøp av NKI Drift AS (org.nr. 990481709)