Anthon B Nilsen Eiendom AS / OBOS Nye Hjem AS – Økern Torgvei 13 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Anthon B Nilsen Eiendom AS (org.nr. 885 857 582) og OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935 283 280) erverver felles kontroll over Økern Torgvei 13 AS (org.nr. 933 068 404)