Anthon B Nilsen Utdanning AS – Reaktorskolen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Arbeidsmarkedstiltak

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Anthon B Nilsen Utdanning AS (org. nr. 980762831) erverver 100 % av aksjene i Reaktorskolen AS (org. nr. 981428781)