Apax Partners Worldwide LLP – PEH Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for hageprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Apax Partners Worldwide LLP (org.nr. OC303117, UK), oppkjøp av PEH Holding AS (org.nr. 988 451 525).Meldt til Konkurransetilsynet