API Bjørnåsveien 6 AS – Innspurten 9 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

API Bjørnåsveien 6 AS (org.nr. 988 732 028), oppkjøp av Innspurten 9 AS (org.nr. 984 989 474).Meldt til Konkurransetilsynet