Apotek 1 Gruppen AS – Aposandnessjøen AS / Apohalsøy AS / Mosjøen Apotek AS / Aposjøsiden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Apotek 1 Gruppen AS (org.nr. 983044778) erverver samtlige aksjer i Aposandnessjøen AS (org.nr. 997066537), Apohalsøy AS (org.nr. 995928604), Mosjøen Apotek AS (org.nr. 987002891) og Aposjøsiden AS (884342872).