Apotek 1 Norge AS – Apoteket Bien AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Apotek 1 Norge AS (org.nr. 983 044 778), oppkjøp av Apoteket Bien AS (org.nr. 984 082 258).Meldt til Konkurransetilsynet