Apotek 1 Norge AS – Apoteket Tordenskjold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Apotek 1 Norge AS (org.nr. 983 044 788), oppkjøp av Apoteket Tordenskjold AS (org.nr. 983 495 222).Meldt til Konkurransetilsynet