Apotek 1 Norge AS – Hjorten Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Apotek 1 Norge AS (org.nr. 983 044 778), kjøp av resterende 66 prosent av aksjene i Hjorten Apotek AS (org.nr. 983 388 736).Meldt til Konkurransetilsynet