Apotek 1 Norge AS – Sunndal Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Apotekvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Apotek 1 Norge AS (org. nr. 983044778) kjøper 51 % av aksjene i Sunndal Apotek AS (org. nr. 988872121)