Æra AS – ELTEL Networks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder:  Jernbane, vedlikehold av jernbanelinjer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Æra AS (org.nr. 918052194) erverver den norske jernbanevirksomheten i ELTEL Neworks AS (org.nr. 912955915)