Arcelor Construction Norge AS – Rydab AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bygg- og anleggsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arcelor Construction Norge AS (org.nr. 976 289 862), oppkjøp av Rydab AS (org.nr. 975 984 435).Meldt til Konkurransetilsynet