Arctic Paper S.A. – Grycksbo Paper Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av magasinpapir

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arctic Paper S.A. (org. nr. 0000306944, Polen) erverver samtlige aksjer i Grycksbo Paper Holding AB (org. nr. 556696-4762, Sverige)