Arcus-Gruppen Holding AS – Arcus-Gruppen ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon, import og eksport av vin og brennevin, samt engrosvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arcus-Gruppen Holding AS (under stiftelse), oppkjøp av Arcus-Gruppen ASA (org.nr. 974 476 053).Meldt til Konkurransetilsynet