Arenagruppen Holding AS – Kjøpesenter Vest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arenagruppen Holding AS (org. nr. 989048163) kjøper aksjer i Kjøpesenter Vest AS (org. nr. 989649930)