Arendals Fossekompani ASA – Powel ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvareløsninger og tjenester utformet for kraftprodusenter og kommunal infrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arendals Fossekompani ASA (org. nr. 910261525) erverver enekontroll i Powel ASA (org. nr. 976574958)