Ark Bokhandel AS – 25 bokhandlere fra Nye Notabene AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bokhandler butikker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ark Bokhandel AS (org.nr. 911 100 797) overdragelse av 25 bokhandlere fra Nye Notabene AS