Ark Bokhandel AS – Aarflot Havnevik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bok- og papirmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ark Bokhandel AS (org.nr. 911 100 797), kjøp av hoveddelen av bokhandelsvirksomheten i Aarflot Havnevik AS (org.nr. 910 030 604).Meldt til Konkurransetilsynet