Ark Bokhandel AS – Mo Bok og Papirhandel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: samtlige bokmarkeder og markeder innenfor papir og kontorrekvisita

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ark Bokhandel AS (org.nr. 911 100 797), oppkjøp av Mo Bok og Papirhandel AS (org.nr. 984 981 570).Meldt til Konkurransetilsynet