ARKA AS – Bergen Storbil Senter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bilverksteder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ARKA AS (org.nr. 915 303 935), oppkjøp av Bergen Storbil Senter AS (org.nr. 956 951 968).Meldt til Konkurransetilsynet