ARKA AS – ØMI AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for påbygg til lastebiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ARKA AS (org.nr. 915 303 935), oppkjøp av ØMI AS (org.nr. 914 424 755).Meldt til Konkurransetilsynet