Arla Foods amba – Tholstrup Cheese Holding A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av ost

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arla Foods amba (dansk CVR-nr. 25-31-37-63), oppkjøp av Tholstrup Cheese Holding A/S (dansk CVR-nr. 70-97-24-17).Meldt til Konkurransetilsynet