Arno Glass Luxco S.C.A. – Progetto 26 S.p.A.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for diverse glassvarer og isolasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Arno Glass Luxco S.C.A. (italiensk org.nr. 03439040969), oppkjøp av Progetto 26 S.p.A.Meldt til Konkurransetilsynet