AS Atlantis Vest – Rieber & Søn ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet, finansmarkedet, shippingmarkedet og næringsmiddelmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Atlantis Vest (org.nr. 930 131 148), aksjekjøp som gir kontroll over Rieber & Søn ASA (org.nr. 914 709 628), med ca. 50,5 prosent av stemmeberettigede aksjer.Meldt til Konkurransetilsynet