AS Bergen Patentkontor og Actio-Lassen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: varemerke-, patent- og designrettigheter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom AS Bergen Patentkontor (org.nr. 915 113 737) og Actio-Lassen AS (org.nr. 984 885 636).Meldt til Konkurransetilsynet