AS Cemato – Visborg Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bil, bildeler, bilrekvisita, bilverksted

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Cemato (org.nr. 930436852), oppkjøp av Visborg Auto AS (org.nr. 935253128)