AS Forma – Finneidfjord Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av kaviar

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Forma (org.nr. 914 168 481), kjøp av aksjer i Finneidfjord Industrier AS (org.nr. 812 575 422).Meldt til Konkurransetilsynet