AS Frankering – AS Frankering Bergen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor salg av kontormaskiner og kontormøbler, spesielt frankeringsmaskiner og store konvolutteringsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Frankering (org.nr. 982 156 203), kjøp av AS Frankering Bergen (org.nr. 941 609 600).Meldt til Konkurransetilsynet