AS Johs. Grønseth & Co – Skifer & Naturstein AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skifer/steinindustri og -handel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Johs. Grønseth & Co (org.nr. 938 531 870), oppkjøp av aksjene i Skifer & Naturstein AS (org.nr. 980 253 708).Meldt til Konkurransetilsynet