AS Norges Handels og Sjøfartstidende – IT Media AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av trykte annonser til fagtidsskrifter og salg av trykte IT-fagtidsskrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Norges Handels og Sjøfartstidende (org.nr. 914 744 121), oppkjøp av IT Media AS (org.nr. 980 651 517).Meldt til Konkurransetilsynet