AS Sigurd Hesselberg – Still Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og utleie av gaffeltrucker og varelagerkjøretøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AS Sigurd Hesselberg (org.nr. 912 659 089) erverver enekontroll over Still Norge AS (org.nr. 971 597 283)