AS Sørensen og Balchen – AS Askim Bilrekvisita

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for bilrekvisita og båtutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Sørensen og Balchen (org.nr. 916 591 144), kjøp av 60 prosent av aksjene i AS Askim Bilrekvisita (org.nr. 885 049 702).Meldt til Konkurransetilsynet