AS Stjørdalens Blad – Midt Norsk Avisdrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: avismarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS Stjørdalens Blad (org.nr. 954 005 283), oppkjøp av Midt Norsk Avisdrift AS (org.nr. 967 490 849).Meldt til Konkurransetilsynet