AS TIRB – Tromsbuss AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: lokalbuss- og turbussvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AS TIRB (org.nr. 916 882 440), kjøp av 88,8 prosent av aksjene i Tromsbuss AS (org. nr. 916 885 377). AS TIRB vil etter oppkjøpet eie samtlige aksjer i Tromsbuss AS.Meldt til Konkurransetilsynet