Ashland Inc. – Degussa AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: flytende og kornete kjemiske produkter til industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ashland Inc. (org.nr. 20-0865835, USA), oppkjøp av deler av Degussa AG (tysk org.nr.).Meldt til Konkurransetilsynet