Askania AS – Woldstad Sandforretning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: uttak og foredling av sand

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Askania AS (org.nr. 933 821 838), oppkjøp av Woldstad Sandforretning AS (org.nr. 917 376 972).Meldt til Konkurransetilsynet