Aspelin-Ramm Gruppen AS – Rosenholmveien 25

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling, drift og forvaltning av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aspelin-Ramm Gruppen AS (org. nr. 933084337) kjøper næringseiendom Rosenholmveien 25, Kolbotn (Gnr. 39 bnr 771 i Oppegård)