Aspelin Ramm Utvikling AS – OBOS Nye Hjem AS – Brobekkveien 50 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling og utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aspelin Ramm Utvikling AS (org.nr. 879482712) og OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935283280) erverver felles kontroll over Brobekkveien 50 AS (org.nr. 876967952)