Aspiro AB – MASP Technology AS og MASP AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innholdstjenester til mobiltelefoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aspiro AB (foretaksnr. 556519-9998), kjøp av 100 prosent av aksjene i MASP Technology AS (org.nr. 981 656 652) og MASP AG (org.nr. CH 280.3.004.563-4). Meldt til Konkurransetilsynet.