Aspiro AB – Wap Online Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innholdstjenester til mobiltelefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aspiro AB (svensk org.nr. 556519-9998), oppkjøp av Wap Online Norway AS (org.nr. 884 667 232).Meldt til Konkurransetilsynet