Aspo Oyj – Kauko-Telko Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Råvarer, emballering, næringsmiddelindustri, industriell maskineri, elektronikk og innkjøp

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aspo Oyj (org. nr. 1547798-7, Finland) erverver 100 % av aksjene i Kauko-Telko Oy (org. nr. 0100650-0, Finland)