Assa Abloy Norge AS – Safeguard Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Låssmedvirksomhet, elektronisk adgangskontroll, løsninger innen fysisk områdesikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Assa Abloy Norge AS (org nr 979207476) erverver 100 % av aksjene i Safeguard Group AS (org nr 998825180)