Assemblin AS – Hagen Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vann- og sanitærinstallasjoner, ventilasjonsinstallasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Assemblin AS (org.nr. 965 808 752) kjøper 100 % av aksjene i Hagen Holding AS (org.nr. 912 543 005)